Bestyrelse

Carlo Kjelkvist (formand)                       Tlf. 21 27 74 01
Hanne Bitten Ramussen (kasserer)      Tlf. 21 86 08 31
Peter Christensen (sekretær)                Tlf. 40 38 95 97
Henrik Bülow (tilsynsførende)               Tlf. 57 84 91 28
Gregers Steendahl (tilsynsførende)      Tlf. 45 76 16 06

 

E-mail: vinstrupvand@gmail.com