Velkommen til
Vinstrup Vandværks hjemmeside

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 30. august 2022
kl. 19.00 i Vinstrup Forsamlingshus

På den ordinære generalforsamling den 28. februar 2022 blev det vedtaget at Vinstrup Vandværks
bestyrelse skulle arbejde på en sammenlægning med Frederiksberg Vandværk (se menupunkt i topmenuen).