28.01.14 Coliforme og E. coli bakterier

Vi har netop modtaget en vandmåling der viser, at vandet i vores vandværk har et forhøjet antal af såkaldte coliforme og E. coli bakterier.

Det betyder, at vi anbefaler, at I koger vandet. 

Hvis du skulle have oplevet gener, anbefaler vi, at du kontakter din læge. 

Vi tager selvfølgelig sagen alvorligt og er gået i gang med at undersøge, hvad der har forårsaget bakterierne. De første undersøgelser tyder på, at det er et drænrør, under marken bag vandværket, der har været stoppet, så drænvand er løbet direkte ned i rentvands-tanken. Drænrøret er ordnet og kilden til forureningen er formentligt stoppet.

Hvornår kan man regne med at vandet igen er rent?
Vi arbejder på højtryk på at få etableret en såkaldt ringforbindelse til Frederiksberg Vandværk i Sorø Kommune. Herfra vil vi kunne hente rent vand til alle 127 husstande, som til daglig får vand fra os. Vi håber, at forbindelsen kan være færdigetableret i slutningen af uge 6.

Vi giver jer naturligvis direkte besked, når vandkvaliteten iflg. nye vandprøver er i orden og vandet kan bruges direkte fra vandhanerne igen.

Når vi har forbindelsen på plads kan vi tømme og rense rentvandstanken.

I forbindelse med etableringen af ringforbindelsen og rensning af rent-vandstanken kan der komme dage, hvor der i perioder ikke er vand i rørene eller hvor vandtrykket er vigende.

Har I spørgsmål kan du se mere på Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk – søg på ”kogning af drikkevand”

Eller ringe til mig på telefon 5784 9020 eller 2127 7401

Venlig hilsen

Carlo  Kjelkvist

Formand for Vinstrup Vandværk

28.01.2014

 

Sådan koges drikkevandet

Hvordan skal du koge drikkevandet, når myndighederne har udstedt kogeanbefaling.

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 °C i 2 minutter. Vandet skal således ”spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Efter kogning afkøles vandet, før det evt. hældes på flasker. Undgå at bruge bløde plastflasker, der kan give vandet afsmag af plastik.

Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 2 minutter. Disse maskiner kan derfor ikke bruges til at koge vand i.

Formål Bemærkninger
Madlavning Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes ved kogningen.Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager – i stedet kan skylningen foretages med afkølet, kogt vand.
Personlig hygiejne Vandet kan benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.Forurenet vand må ikke anvendes til tandbørstning – brug afkølet kogt vand. Proteser o.lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.
Opvask Forurenet drikkevand er ikkeegnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller genstande (indirekte kontaktsmitte).Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80 °C, kan anvende forurenet vand. Almindelige husholdningsopvaskemaskiner når ikke op på denne temperatur og kan ikke bruges.
Tøjvask Til maskinvask ved temperatur på mindst 60 °C kan anvendes forurenet vand.
Vanding Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.