Servicebrev 2010

14/2 2010
Indkaldelse til generalforsamling og orientering fra Vinstrup Vandværk.

Vinstrup Vandværk indkalder hermed til generalforsamling, torsdag d. 24.02.2011 kl. 19.30  i Vinstrup Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Der vil blive debat om Vinstrup Vandværks fremtid !!!
Mød op d. 24.02. og deltag i debatten.

Vinstrup Vandværk byder på kaffe og kage.

Orientering fra Vinstrup Vandværk: 

Nuværende bestyrelse: 

Carlo Kjelkvist (formand), Lis Laugesen (kasserer og sekretær), Hanne Bitten Rasmussen, Henrik Bülow (tilsynsførende) og Gregers Stendal. 

Vandspild:

Vi har fortiden et stabilt vandforbrug. 16.000 m3/år. Hus dog at tjekke tomme huse eller udhuse, hvor i kommer sjældent, om der skulle være et brud efter den hårde frost. Se efter om der står vand eller kommer vand op af jorden, et sted, hvor der plejer at være tørt – måske er der et brud. Kontakt formanden – Carlo Kjelkvist – på tlf. 2127 7401 eller 5784 9020, hvis i skulle have mistanke om ledningsbrud. På forhånd tak. 

Vandkvalitet 2010:

Generelt overholder vandet fra Vinstrup Vandværk lovgivningens krav til vandkvaliteten. Der har dog været problemer med fund af Kimtal 37°C i vandet ved afgangen fra vandværket i maj og juni, hvilket gav anledning til to opfølgende prøver på tilgang til vandværk fra boring og afgang fra vand­værk i juli. Her fandtes ikke kim og vandkvaliteten var igen i orden på afgangen fra vandværket.

På en begrænset kontrol af ledningsnettet blev der dog samme dag konstateret 2 Coliforme bakte­rier 37°C men ingen E.Coli.

En opfølgende prøve i november gav stadig 1 Coliform bakterie men ingen E.Coli.

Der er i januar 2011 fulgt op på denne overskridelse samtidig med den for 2011 programsatte be­græn­sede kontrol på ledningsnettet. I denne prøve er vandkvaliteten igen ok uden nogle Coliforme bakterier ved 37°C.

Kimtal 37°C

Et mål for bakterier der kan vokse ved 37°C (menneskets legemes temperatur) heriblandt bakterier der kan være sygdomsfremkaldende. Oftest skyldes et højt kimtal ved 37°C en opformering i ledningsnettet.

Højst: 5/ml (afgang fra vandværk)

Højst: 20/ml (indgang til ejendom)

Coliforme bakterier omfatter en stor gruppe bakterier, der ikke nødvendigvis er sygdomsfrem­kald­ende i sig selv, men som kan leve de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier. Der må maximalt være 5 Coliforme bakterier ved afgang fra vandværket og maximalt 20 ved prøver ud­ta­get på ledningsnettet. Når man finder Coliforme bakterier går man videre og undersøger om der blandt disse er en sygdomsfremkaldende variant som betegnes E.coli og som er den fækale tarm­bak­terie. Denne variant af Coliforme bakterier må ikke forekomme i vandet. Der er ikke fundet E.coli. i prøver fra vandværket.

Konklusionen er, at på nær de enkelte små overskridelser på kimtal 37°C og Coliforme 37°C så overholder prøverne gældende krav til vandkvaliteten.

Følgende kontrolprøver er udtaget i 2010:

14. april: Opfølgning på eftersyn og rensning af rentvandstanken. Analyse for Coliforme bakterier 37°C og E. coli på afgang fra vandværk. Der blev ikke fundet nogle bakterier.

17. maj: Afgang vandværk: Normal kontrol – Fund af 7 kim ved 37°C. Der må maximalt være 5 kim, øvrige kontrolparametre ok.

10. juni: Afgang vandværk: Opfølgning på sidste prøve. 10 kimtal ved 37°C

7. juli: Tilgang vandværk (Boring) Opfølgning på prøven fra 10. juni: Der bliver målt <1 Kim 37°C

7. juli: Afgang vandværk Opfølgning: Der bliver målt <1 Kim 37°C

7. juli: Ledningsnet: Begrænset kontrol: Alle parametre ok på nær fund af 2 Coliforme bakterier 37°C, men ingen E.Coli

8. november: Opfølgning på ledningsnet: Begrænset kontrol: Stadig 1 Coliform bakterie ved 37°C.

På gensyn torsdag d. 24.02.2011 kl. 19.30 i Vinstrup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vinstrup Vandværk