Servicebrev 2011

 Indkaldelse til generalforsamling og orientering fra Vinstrup Vandværk.

Vinstrup Vandværk indkalder hermed til
generalforsamling, tirsdag d. 21.02.2012 kl. 19.30 i Vinstrup Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Der vil blive debat om Vinstrup Vandværks fremtid !!!
Mød op d. 21.02. og deltag i debatten – Vinstrup Vandværk byder på kaffe og kage.

Orientering fra Vinstrup Vandværk

Nuværende bestyrelse:

Carlo Kjelkvist (formand), Lis Laugesen (kasserer og sekretær), Hanne Bitten Rasmussen, Henrik Bülow (tilsynsførende) og Gregers Stendal.

Vandforbrug:

Vi har fortiden et stabilt vandforbrug. ca. 17.000 m

Husk dog at tjekke tomme huse eller udhuse, hvor i kommer sjældent, om der skulle være et brud efter den hårde frost. Se efter om der står vand eller kommer vand op af jorden, et sted, hvor der plejer at være tørt – måske er der et brud. Kontakt formanden – Carlo Kjelkvist – på tlf. 2127 7401 eller 5784 9020, hvis i skulle have mistanke om ledningsbrud. På forhånd tak.

Vandkvalitet 2011:

Den årlig kontrol af vandkvaliteten har i 2011 omfattet en begrænset kontrol på ledningsnettet og en udvidet kontrol inklusiv organiske mikoforureninger på afgang fra vandværket.

Generelt overholder vandet fra Vinstrup Vandværk lovgivningens krav til vandkvaliteten. Der var dog fund af 2 Coliforme bakterier på prøven fra afgang vandværk, som kan være en indikation på sygdoms-fremkaldende bakterier. Derfor blev der udtaget en opfølgende prøve. Her blev der ikke fundet Colifor-me bakterier eller E.Coli og vandkvaliteten på afgangen fra vandværket er igen i orden.

Coliforme bakterier omfatter en stor gruppe bakterier, der er almindeligt forekommende i jord, vand og rådnende plantedele. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand plantedele og/eller jord, men ikke altid på forurening med fækalier og de er derfor ikke nødvendigvis sygdomsfremkaldende i sig selv, men kan leve de samme steder som de sygdomsfrem-kaldende bakterier. Coliforme bakterier er derfor en indikator på mulige sygdomsfremkaldende bakte-rier og der må ikke forekomme coliforme bakterier i drikkevandet. Når man finder Coliforme bakterier går man videre og undersøger om der blandt disse er en sygdomsfremkaldende variant som betegnes E.coli som er den fækale tarmbakterie.

De organiske mikroforureninger der er undersøgt på afgang vandværk omfatter benzinstoffer, fenoler, pesticider og klorerede opløsningsmidler. Ingen af disse stoffer er påvist i vandet.

Nitraten som der for mange år siden har været problemer med ligger på 6,2 mg/l langt under de maximalt tilladte 50 mg/l.

På gensyn

tirsdag d. 21.02.2012 kl. 19.30 i Vinstrup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vinstrup Vandværk