15.02.14 Kogepåbud er ophævet

15.02.2014

Vi har netop modtaget resultatet af vandprøver udtaget d. 11.02.2014.

På baggrund af prøveresultatet har embedslægen dagsdato OPHÆVET KOGEPÅBUDDET.

Vandprøverne viser fortsat en mindre overskridelse på kimtal ved 22 gr. og ved 37 gr., men dette giver ikke anledning til at opretholde kogepåbuddet.

Vi holder øje med udviklingen og får udtaget nye prøver i den kommende tid, når vi i løbet at næste uge igen får vand i vores egen rentvandsbeholder.

Vi takker for, at I som forbrugere, har haft tålmodighed og forståelse i denne situation.